Pizzaseminar: Endelig likestilling i akademia?

9okt
9. oktober 2019 - 15:30 til 17:30

Oslo

CORE Senter for likestillingsforskning og Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer til pizzaseminar.

Kvinner er stadig i mindretall i akademiske toppstillinger, selv om tallene varierer mellom fagområdene. I humaniora og samfunnsvitenskap er andelen kvinnelige professorer like over 30 prosent, mens kvinner er kraftig underrepresentert i toppstillinger i naturvitenskap og teknologiske fag.

Mye innsats har vært nedlagt de siste årene for å fremme kjønnsbalanse i akademia. En fersk rapport fra NIFU, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, gir ny informasjon om kvinners og menns muligheter i dagens akademia. Rapporten finner på de fleste nivåer ikke noen systematisk diskriminering av kvinner ved ansettelse, selv om det finnes en viss skjevhet ved overgangen til professornivå. Men betyr dette at arbeidet for kjønnsbalanse endelig har lykkes?

Les mer