Opprykksseminar

8mar
8. mars 2021 - 13:00 til 16:00

Volda

Vurderer du å søkje opprykk til toppstilling? Høgskulen i Volda (HVL) vil med dette seminaret gje innblikk i regelverket rundt opprykk til professor og dosent, og gode råd og inspirasjon for søknadsprosessen.

Opprykksseminaret er eit tiltak i ramma av Forskningsrådet-prosjektet «Kvinneløftet». 

Målgruppe: Kvinnelege førstekompetente i fast stilling – men ope for alle.

Les meir hos HVL