Ny rapport: Hvordan organiserer akademia likestillings- og mangfoldsarbeidet?

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort en kvalitativ studie om hvordan ulike forskningsinstitusjoner organiserer sitt likestillingsarbeid. Velkommen til lansering av rapporten tirsdag 6. desember!

AFI har skrevet rapporten på oppdrag for Kif-komiteen. I den forbindelse inviterer Kif-komiteen til lansering og paneldebatt.

Praktisk

Når: Tirsdag 6. desember 2022 kl. 11.30 til 15.00
Hvor: Clarion Hotel, Dronning Eufemias gate 15 i Oslo
Påmelding: Meld deg på her
Påmeldingsfrist: Onsdag 30. november for fysisk deltakelse, søndag 4. desember for digital deltakelse.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot institusjonsledere, likestillingsrådgivere, forskere og andre interesserte i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren).

Tema

Kif-komiteen arrangerer seminar der Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) lanserer en fersk rapport. Rapportforfatterne Cathrine Egeland og Ida Drange legger frem funn, analyser og refleksjoner fra et kvalitativt forskningsprosjekt om universiteter, høgskoler og forskningsinstitutters arbeid med likestilling og mangfold. Det blir også kommentarer og diskusjon fra et sammensatt panel fra feltet.

AFIs studie bygger på intervjuer med blant annet ledere, utvalg, tillitsvalgte og/eller likestillings- og mangfoldsrådgivere ved to universiteter, en høgskole og to forskningsinstitutter. Sentrale temaer er hvordan de arbeider for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, hva kunnskapsgrunnlaget deres er, hvem de samarbeider med og eksempler på god praksis.

Program

Kl. 11.30 Registrering og mingling. Kaffe/te, frukt og wraps.
Kl. 12.00–12.10 Ragnhild Hennum, leder for Kif-komiteen og dekan ved Universitetet i Oslo, ønsker velkommen og forteller om bakgrunnen for prosjektet.
Kl. 12.10–12.45  Likestillings- og mangfoldsarbeid i høyere utdanning og forskning.
Cathrine Egeland og Ida Drange, begge forsker 1 på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), legger frem funn, analyser og refleksjoner basert på en kvalitativ undersøkelse på to universiteter, en høgskole og to institutter.
Kl. 12.45–13.00: Spørsmålsrunde.
Kl. 13.00–13.15: Forskerkommentar ved Vivian Lagesen, professor ved NTNU.
Kl. 13.15–13.30  Pause.
Kl. 13.30–14.30  Paneldebatt: Hva skal til for at likestillingsarbeidet ved institusjonene når målene om likestilling og mangfold?

  • Vibeke Horn, seniorrådgiver ved OsloMet.
  • Lynn P. Nygård, spesialrådgiver ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO).
  • Lisa Ann Cooper, daglig leder i Catalysts og styreleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
  • Gerhard Emil Schjelderup, seniorrådgiver ved Handelshøyskolen BI.
  • Bjørn Inge Ruset, seksjonsleder for seksjon for internasjonal virksomhet ved Stabsskolen, Forsvarets høgskole.

Tove Håpnes, forskningsleder ved SINTEF og medlem i Kif-komiteen, leder debatten.
Kl. 14.30 Sluttkommentarer fra Kif-komiteen.
Camilla Røsjø, divisjonsdirektør i Nofima og medlem i Kif-komiteen.
Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og medlem i Kif-komiteen.

Innledere

Ragnhild Hennum. (Foto: UiO)

Ragnhild Hennum, leder for Kif-komiteen og dekan ved Universitetet i Oslo.

Cathrine Egeland. (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Cathrine Egeland, forsker 1 på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Ida Drange. (Foto: AFI)

Ida Drange, forsker 1 på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Vivian Lagesen. (Foto: NTNU)

Vivian Lagesen, professor ved NTNU.

Vibeke Horn. (Foto: OsloMet)

Vibeke Horn, senirorrådgiver ved OsloMet.

Lynn P. Nygård. (Foto: PRIO)

Lynn P. Nygård, spesialrådgiver ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO).

Lisa Ann Cooper. (Foto: Catalyst)

Lisa Ann Cooper, daglig leder i Catalysts og styreleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Gerhard Emil Schjelderup. (Foto: BI)

Gerhard Emil Schjelderup, seniorrådgiver ved Handelshøyskolen BI.

 

 

 

Tove Håpnes. (Foto: Sintef)

Tove Håpnes, forskningsleder ved SINTEF og medlem i Kif-komiteen.

Camilla Røsjø. (Foto: Nofima)

Camilla Røsjø, divisjonsdirektør i Nofima og medlem i Kif-komiteen.

Ronald Mayora Synnes. (Foto: Universitetet i Agder)

Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og medlem i Kif-komiteen.

Seminaret strømmes for å sikre bred deltakelse. Det er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Meld deg på seminaret

Seminaret strømmes her

Rapport

Filosof og arbeidslivsforsker Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet og forsker Ida Drange står bak rapporten Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner? (AFI-rapport 2022)

Opptak av seminaret
Se opptak på Kif-komiteens YouTube-kanal