Likestilling- og mangfoldskonferanse

24 Mar
til

Sted: Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer til en dag med faglig påfyll og inspirasjon med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere, og resultater fra GenderAct-prosjektet.

Ny handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025 er ferdig og tiltaksarbeidet har startet. Prosjektet GenderAct har hatt som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Konferansen markerer både oppstart av den nye handlingsplanen og avslutning av GenderAct prosjektet.

Program og påmelding hos UiB