Nettverkskonferanse 2022: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til?

30 Mar
til

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar

Høgskolen i Innlandet inviterer til Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2022: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til? Eksempler fra teori og praksis.

Universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren (UHI-sektoren) har krav og forventninger til å ivareta likestilling knyttet til en bredde av diskrimineringsgrunnlag, både når det gjelder forskning, rekruttering og karriereveier: Det er behov for forskning som rommer ulike perspektiver for å bidra til innovasjon og omstilling. Norske institusjoner konkurrerer og samarbeider internasjonalt.

Å møte disse utfordringene forutsetter at akademia kan rekruttere bredt og gi likestilte karrieremuligheter. Nye krav om handlingsplaner utfordrer institusjonene på planlegging og implementering av likestillings- og inkluderingstiltak.

Konferansen vil presentere ny forskning og teoretiske innfallsvinkler til likestilling og inkludering i akademia. Den vil løfte fram praktiske erfaringer og gi rom for diskusjon om hva som skal til for å lykkes.

Tema på konferansen:

  • Likestilling i akademia
  • Å omsette kunnskap til praksis
  • Mangfold i organisasjoner
  • Å kombinere familie med arbeid og karriereutvikling
  • Verktøy for likestillingsarbeid

Mågrupper: Ansatte i UHI-sektoren som arbeider med eller forsker/underviser på likestilling og inkludering.

Meld deg på her

Les mer og se program