Når timene telles: Hovedfunn fra tidsbrukundersøkelsen

26nov
26. november 2021 - 8:30 til 10:00

Oslo

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) presenterer hovedfunn fra Tidsbruksundersøkelsen 2021, og inviterer til refleksjon med frokostseminaret Når timene telles: Hovedfunn fra tidsbrukundersøkelsen i norsk UoH-sektor.

Hva bruker de ulike forskerne tiden sin på? Har koronapandemien ført til mindre forskning og utvikling (FoU) og i så fall for hvem? Viser tidsbruken kjønnsforskjeller? Kan vi finne forskjeller mellom norske og ikke-norske forskere?

Tidsbruksundersøkelsen samler inn data om de vitenskapelig ansattes tidsbruk til FoU. For å diskutere rapporten kommer blant andre seniorrådgiver i NIFU og OsloMet Hebe Gunnes, og leder i Forskerforbundet Guro Lind.

Les mer hos NIFU