Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

14jun
14. juni 2019 - 10:00 til 15:00

Stockholm

KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder in till en dialogdag för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

Under dagen kommer vi föra en dialog kring vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forsknings- och utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

På agendan:

  • Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin efter #metoo-upproren
  • Konkret information om forsknings- och samverkansprogrammet, inkl. prevalensstudiens genomförande
  • Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets områden
  • Diskussion om forskningsbehov och möjliga delstudier

Anmälan senast 24 maj

Frågor: ulrika.hellden@ki.se