Medlemmer 2018–2021

Følgende personer er medlemmer i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) i perioden 01.01.2018 til 31.12.2021:

(Foto: Benjamin A. Ward / HiOA)

Curt Rice

Komitéleder
Professor i språkvitenskap
Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Campus Ås
Universitetstunet 3
1433 Ås
E-post: curt.rice@nmbu.no
Telefon: 67 23 00 20 / 46 41 46 35
Hjemmeside


(Foto: Gro Vasbotten)

Ingrid Guldvik

Professor i statsvitenskap
Dekan på Avdeling for pedagogikk og sosialfag
Høgskolen i Innlandet
Postboks 952
2604 Lillehammer
E-post: ingrid.guldvik@inn.no
Telefon: 61 28 80 59
Hjemmeside


(Foto: NTNU)

Tor Grande

Prorektor for forskning
NTNU
7491 Trondheim
E-post: grande@ntnu.no
Telefon: 73 59 40 84 / 97 61 69 18
Hjemmeside


(Foto: UiO)

Øystein Gullvåg Holter

Professor emeritus
Universitetet i Oslo
Postboks 1040
0373 Oslo
E-post: o.g.holter@stk.uio.no
Telefon: 22 85 89 53
Hjemmeside


(Foto: UiT)

Hilde Synnøve Blix

Professor
Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post: hilde.blix@uit.no
Telefon: 77 66 05 32
Hjemmeside


(Foto: Sintef)

Tove Håpnes

Etikkombud
SINTEF
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim
E-post: Tove.Hapnes@sintef.no
Telefon: 93 03 25 13
Hjemmeside


(Foto: I. N. Pettersen)

Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Telefon: 97 65 48 20
Hjemmeside


(Foto: Veterinærinstituttet)

Kofitsyo Sewornu Cudjoe

Seksjonsleder
Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
Pb 750 Sentrum
0106 Oslo
E-post: kofitsyo.cudjoe@vetinst.no
Telefon: 95 08 47 12
Hjemmeside


(Foto: Institutt for samfunnsforskning)

Julia Orupabo

Forsker II
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo
E-post: julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Telefon: 97 66 67 87
Hjemmeside


(Foto: Forskningsrådet)

Gunnlaug Daugstad

Avdelingsdirektør
Velferd og utdanning
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
E-post: gd@forskningsradet.no
Telefon: 22 03 75 87
Hjemmeside


(Foto: Privat)

Guri Rebecca Nilsen

Student
Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: g.nilsen@outlook.com
Telefon: 99 23 52 25


(Foto: Ruben Rygh)

Magnus Dybdahl

Student
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)
E-post: mdybdahl@nmbu.no
Telefon: 96 91 33 46


Varamedlemmer

(Foto: UiO)

Ragnhild Hennum

Professor
Instituttleder
Universitetet i Oslo
Postboks 6706
St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: r.h.hennum@jus.uio.no
Telefon: 22 85 96 12 / 97 02 21 47
Hjemmeside


(Foto: UiT)

Torjer Olsen

Professor
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Tromsø
E-post: torjer.olsen@uit.no
Telefon: 77 64 69 12 / 41 63 82 24
Hjemmeside


(Foto: Nofima)

Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Nofima
Postboks 210
1431 Ås
E-post: camilla.rosjo@nofima.no
Telefon: 64 97 03 50 / 41 32 22 00
Hjemmeside


(Foto: Forskningsrådet)

Johannes Waage Løvhaug

Avdelingsdirektør
Universitets- og høgskolepolitikk
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
E-post: jwl@forskningsradet.no
Telefon: 22 03 73 94
Hjemmeside


(Foto: Privat)

Arnaud Duhamel

Student
Høgskulen i Volda
E-post: arnaudd@stud.hivolda.no
Telefon: 40 94 16 48


Observatør

(Foto: Ida Irene Bergstrøm

Linda Marie Rustad

Direktør
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo
E-post: post@kilden.forskningsradet.no
Telefon: 22 03 80 80
Hjemmeside


Sekretariat

(Foto: Kristin Aukland)

Ella Ghosh

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: ella.ghosh@uhr.no
Telefon: 94 17 10 47
Hjemmeside 


(Foto: Kristin Aukland)

Heidi Holt Zachariassen

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
Telefon: 92 45 66 46
Hjemmeside

Kif-komiteens mandat 2018–2021

Les mandatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2018–2021: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021