Medlemmer 2014-2017

Følgende personer er medlemmer i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) i perioden 01.01.2014-31.12.2017:
(Foto: Benjamin A. Ward / HiOA)

Curt Rice

Komitéleder
Professor i språkvitenskap
Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Pb 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: curt.rice@hioa.no
Telefon: 46 41 46 35
Hjemmeside


(Foto: Gro Vasbotten)

Ingrid Guldvik

Nestleder i Kif-komiteen
Professor i statsvitenskap
Dekan på Avdeling for pedagogikk og sosialfag
Høgskolen i Innlandet
Postboks 952
2604 Lillehammer
E-post: ingrid.guldvik@inn.no
Telefon: 61 28 80 59
Hjemmeside


(Foto: NTNU)

Tor Grande

Professor og prodekan for forskning og innovasjon
NTNU
7491 Trondheim
E-post: grande@ntnu.no
Telefon: 73 59 40 84 / 97 61 69 18
Hjemmeside


(Foto: NTNU)

Synnøve Hofseth Almås

Dosent
Avdeling for helsefag
NTNU
6009 Ålesund
E-post: synnove.h.almas@ntnu.no
Telefon: 70 16 14 63
Hjemmeside


(Foto: Nordlandsforskning)

Elisabet Ljunggren

Professor
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø
E-post: elisabet.c.ljunggren@nord.no
Telefon: 75 51 75 73 / 90 99 96 09
Hjemmeside


(Foto: Sintef)

Martin Stølevik

Personalsjef
SINTEF
Forskningsveien 1a, Oslo
E-post: Martin.Stolevik@sintef.no
Telefon: 93 03 13 57
Hjemmeside


(Foto: Forskningsrådet)

Jesper Simonsen

Divisjonsdirektør
Divisjon for samfunn og helse
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
Epost: jws@rcn.no
Telefon: 22 03 72 70 / 93 21 98 89
Hjemmeside


(Foto: UiO)

Mahmood Reza Amiry-Moghaddam

Professor i anatomi: Molekylær nevrovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1105 Blindern
0317 OSLO
E-post: mahmo@medisin.uio.no
Telefon: 22 85 12 73 / 91 74 21 77
Hjemmeside


(Foto: Nordstrands-fotografene)

Silvija Seres

Direktør
TechnoRocks
E-post: silvija.seres@technorocks.com
Telefon: 40 04 90 05
Hjemmeside


(Foto: Adrian Søgnen)

Johanne Vaagland

Universitetsstyrerepresentant
Masterstudent i administrasjon og organisasjonsvitenskap
Universitetet i Bergen
E-post: johannevaagland@gmail.com
Telefon: 97 15 68 80


Kai Steffen Østensen

Student
Universitetet i Agder

 

Varamedlemmer

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord universitet
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Student Ingvild Leren Stensrud, studie- og læringsmiljøansvarlig / likestillingsansvarlig, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo

Observatører

Hanne Monclair

Seniorrådgiver
Kunnskapsdepartementet
Forskningsavdelingen
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo
E-post: ham@kd.dep.no
Telefon: 92 05 70 08

Linda Marie Rustad

Direktør
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo
E-post: post@kilden.forskningsradet.no
Telefon: 22 03 80 80
Hjemmeside

Sekretariat

(Foto: Kristin Aukland)

Ella Ghosh

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: ella.ghosh@uhr.no
Telefon: 94 17 10 47
Hjemmeside 


(Foto: Kristin Aukland)

Heidi Holt Zachariassen

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
Telefon: 92 45 66 46
Hjemmeside

Kif-komiteens mandat

Les mandatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2014-2017: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)