Mannsutvalget møter forskning

1nov
1. november 2022 - 10:15 til 12:00

Sted: Oslo

Regjeringens nye mannsutvalg skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Deres mandat inkluderer områder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, integrering og alderdom.

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo arrangerer seminar for å utforske hvordan mannsutvalget skal arbeide og prioritere i tiden de har til rådighet, samt hvordan forskning på feltet vil spille en rolle i deres arbeid. Hva kan forskning som på ulike måter belyser menn og maskuliniteter bidra med av innsikter, og dermed også kunnskap om hva som bør gjøres?

Les mer hos STK