Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak

Velkommen til konferansen Mangfold i akademia – fra begreper til tiltak, torsdag 8. november i Oslo!

Akademiet for yngre forskere (AYF), Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer forskere, samt ledere og praktikere innenfor akademia til å diskutere etnisk mangfold. Vi vil opplyse om at første del av konferansen foregår på engelsk, mens andre del vil bli holdt på norsk.

Tema

Vi tar utgangspunkt i den pågående debatten om internasjonalisering i akademia, erfaring fra arbeid med kjønnslikestilling og det vanskelige begrepet mangfold. Målet for dagen er å utfordre forskere og ledere i akademia til å tydeliggjøre hva de mener med mangfold generelt, og etnisk mangfold spesielt. Dersom vi er enige om hva vi mener med mangfold og hvor utfordringene ligger, er det lettere å foreslå konkrete tiltak.

Program

Programmet for dagen blir todelt. Først henter vi inspirasjon og erfaring fra Storbritannia, med professor Kalwant Bhopal fra Universitetet i Birmingham. Hun vil fortelle om sin forskning om barrierer som akademikere med etnisk minoritetsbakgrunn møter, men også om gode virkemidler for kjønnsbalanse og etnisk mangfold i britisk akademia. Sentrale norske aktører vil debattere hvordan disse erfaringene kan brukes i norsk akademia. Denne delen er på engelsk.

Del to, etter lunsj, består av fire til fem parallelle workshoper på norsk. Workshopene handler om erfaringer med arbeid for kjønnsbalanse, internasjonalisering og mangfold. Det blir erfaringsutveksling i mindre grupper.

Konferansen avsluttes med debatt om hvordan de gode tiltakene kan sikre at potensialet om et mer mangfoldig akademia realiseres på norske institusjoner for forskning og høyere utdanning.

Del 1 på engelsk

Sted: Studenthallen (OsloMet, Pilestredet 52)

09.00-09.30 Registrering, kaffe og te
09.30-09.35 Velkommen og praktisk informasjon ved moderatorer Ella Ghosh og Heidi Holt Zachariassen (Kif)
09.35-09.45 Åpning ved forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
09.45-10.00 Introduksjon til Mangfold i akademia. Fra begreper til tiltak (Arnfinn Midtbøen og Marta Bivand Erdal, AYF)
10.00-10.45 Hovedinnleder: The Unequal Academy: The Experiences of Black and Minority Ethnic Academics ved professor Kalwant Bhopal (professor i utdanning og sosial rettferdighet ved University of Birmingham)
10.45-11.30 How can we best use British research and experiences in the Norwegian HE context? What is transferable, what is not? Paneldebatt med Kalwant Bhopal (Professor i utdanning og sosial rettferdighet ved University of Birmingham), Julia Orupabo (Forsker II ved ISF), Jesper Simonsen (områdedirektør for samfunn og helse i Forskningsrådet), Mari Sundli Tveit (rektor ved NMBU og leder av UHR), Curt Rice (rektor ved OsloMet og Kif-leder). Moderator: Arnfinn Midtbøen (AYF/ISF)
11.30-12.30 Lunsj (Festsalen)

Del 2 på norsk

Sted: Festsalen (OsloMet, Pilestredet 52)

12.30-12.45 Gå til workshop
12.45-14.25 Workshoper i parallellsesjoner: 1. Kjønn og internasjonalisering: Utfordringer, løsninger, synergier. Moderatorer: Guro Busterud (AYF/NTNU) & Katerini Storeng (AYF/UiO). Erfaringsdeling av Laurence Habib (OsloMet) og Yael Harlap (UiB) 2. Fixing people, fixing the system? Mentor-ordninger som tiltak.  Moderatorer: Cindy Horst og Lynn P. Nygaard (PRIO). Erfaringsdeling av Lisa Cooper (Catalysts), Kofitsyo Sewornu Cudjoe (Veterinærinstituttet) og Marthe Amundsen (UiO). 3. Mangfoldsgevinst og mangfoldsledelse. Moderator: Giuliano D'Amico (UiO). Erfaringsdeling av Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (UiS), Loveleen Brenna (Seema) og Truls Norby (UiO) 4. Akademia: Rekruttering og inkludering. Moderator: Stefka Eriksen (AYF/NIKU). Erfaringsdeling av Vibeke Horn (OsloMet), Ellen Rees (UiO) og Malcolm Langford (UiO).
14.25-14.45 Pause: Kaffe og te
14.45-15.00 Korte tilbakespill fra workshopene til plenum v/rapportører
15.00-15.50 Internasjonalisering, etnisk mangfold og inkludering. Hva kan gjøres? Hva trenger vi å vite for å handle? Panelsamtale med Michael Langford (UiO), Cathrine Egeland (OsloMet), Yael Harlap (UiB) og Javad Mushtaq (MAK: Mangfold, ambisjon og kompetanse). Moderator: Marta Bivand Erdal (AYF/PRIO)
15.50-16.00 Avsluttende kommentar Mari Teigen (ISF)

Praktisk

Tid: 8. november 2018 kl. 09.00-16.00
Sted: OsloMet, Pilestredet 52, Oslo. Del 1 holdes i Studenthallen og del 2 holdes i Festsalen. 
Målgruppe: Forskere, ledere, praktikere, studenter og andre som er interessert i temaet. 
Påmeldingsfrist: Påmeldingsfristen er ute og konferansen er fulltegnet.
Arrangører: Akademiet for yngre forskere, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Institutt for samfunnsforskning.

Les mer

Her kan du lese om forskjellige institusjoners tiltak og andre forslag til tiltak for etnisk mangfold: Tiltak for etnisk mangfold

Se også noen av sakene våre om etnisk mangfold.

Les mer om Kif-komiteen, om Akademiet for yngre forskere og Institutt for samfunnsforskning.