Likestilling i akademia – går utviklingen i riktig retning?

8mar
8. mars 2022 - 8:30 til 12:00

Oslo

FRONT-prosjektet ved Universitetet i Oslo (UiO) inviterer til 8. mars-arrangementet «Likestilling i akademia – går utviklingen i riktig retning?»

Akademia omtales gjerne som en av de siste bastionene for tradisjonell mannsdominans. Fremdeles er det slik at professorgruppen ved UiO består av 67 prosent menn og 33 prosent kvinner. Samtidig er et likestilt akademia sentralt for utdanningen av morgendagens borgere og for universitetenes bidrag til et bærekraftig og demokratisk samfunn. Hvordan har mangelen på likestilling preget den akademiske kulturen, og hva kan vi gjøre for å oppnå bedre kjønnsbalanse i forskning og utdanning?

Les mer hos UiO