LDO-kurs

22okt
22. oktober 2019 - 9:00 til 24. oktober 2019 - 15:30

Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

Kursene er delt opp i seks moduler:

  • Diskrimineringsrett for viderekomne
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • Trakassering og seksuell trakassering
  • Likestilt rekruttering
  • Individuell tilrettelegging

Les mer hos LDO