Lansering av forskningsrapport om mangfold og inkludering

22 Aug
til

Oslo

På dette seminaret skal forskerne bak prosjektet Mangfold på Universitetet i Oslo presentere og drøfte funnene sine: Mangfold og inkludering på Universitetet i Oslo: Lansering av forskningsrapport om mangfold og inkludering.

Universitetet i Oslo har, helt siden slutten av 1980-tallet hatt en tiltaksplan for kjønnslikestilling. Fra 2017 ble tiltaksplanen utvidet til å omfatte mangfold – det vil i praksis si flere forhold og diskrimineringsgrunnlag som kan bidra til mangel på like muligheter og inkludering. Men hva er situasjonen blant de ansatte på universitetet i Oslo? Hva kan identifiseres som mangfoldsutfordringer?

Merk: Seminaret ble utsatt til august pga. sykdom.

Les mer