Hvordan organiserer akademia likestillings- og mangfoldsarbeidet?

6des
6. desember 2022 - 11:30 til 15:00

Sted: Oslo

Tirsdag 6. desember arrangerer Kif-komiteen rapportlansering og seminar, der Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) lanserer en fersk rapport.

Rapportforfatterne Cathrine Egeland og Ida Drange legger frem funn, analyser og refleksjoner fra et kvalitativt forskningsprosjekt om universiteter, høgskoler og forskningsinstitutters arbeid med likestilling og mangfold. Det blir også kommentarer og diskusjon med et sammensatt panel fra feltet.

Studien bygger på intervjuer med blant annet ledere, utvalg, tillitsvalgte og/eller likestillings- og mangfoldsrådgivere ved to universiteter, en høgskole og to forskningsinstitutter. Sentrale temaer er hvordan de arbeider konkret med å fremme likestilling, mangfold og inkludering, hva kunnskapsgrunnlaget deres er, hvem de samarbeider med og eksempler på god praksis.

AFI har skrevet rapporten på oppdrag for Kif-komiteen.

Les mer om seminaret og se program