Lansering av ett nytt program för att motverka sexuella trakasserier

8mar
8. mars 2019 - 14:00 til 16:00

Stockholm, Sverige

Karolinska Institutet, KTH og Malmö universitet lanserer et nytt forsknings- og samarbeidsprogram for å motvirka seksuell trakassering og forebygge kjønnsbasert utsatthet i svensk akademia.

De tar steget videre etter #metoo med et seminar om hvordan svensk høgskolesektor i fellesskap kan forbedre arbeids- og studiemijløet på lærestedene. Vetenskapsrådet skal presentere en ny internasjonal forskningsoversikt, og Universitets- och högskolerådet skal dele sine erfaringer fra regjeringsoppdraget med å forebygge seksuell trakassering.

Noen av temaene:

Les mer

Meld deg på her innen 25. februar.