Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden?

(Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Kif-komiteen og NTNU inviterer til webinaret Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden? En introduksjon til temaet innovasjon og kjønn 17. november 2020 kl. 9.00–10.15. Velkommen!

Meld deg på her

Tema

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner inkluderes, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Dette sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle. 

EU-statistikk peker likevel mot et kjønnsgap i innovasjon. Over en tredjedel av alle innovasjonsteam i Europa består kun av menn. I Norge er ubalansen enda tydeligere, hvor team bestående bare av menn utgjør nesten halvparten. Norge ligger under EU-snittet også når det gjelder andelen kvinner som har søkt og fått patent. Med andre ord har Norge en lang vei å gå for å styrke kvinners posisjon i innovasjonsprosesser, og for å løfte kjønnsperspektiver i innovasjonspolitikken.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) og NTNU inviterer til webinar med to av innlederne fra programmet til den planlagte konferansen Kvinnovasjon, som ble avlyst i mars på grunn av koronapandemien.

Webinaret passer for: alle som er involvert i innovasjonsprosesser, fra forsker til virkemiddelapparat.

Program

Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Kif-komiteen. (Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet)

Velkommen ved Curt Rice, leder for Kif-komiteen.

(Foto: Per Kristian Lie Lowe)

Hvordan forstås innovasjon i dag? Espen Solberg, forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

(Foto: Nord universitet)

Hvorfor skal innovasjon ha et kjønnsperspektiv? Elisabet Ljunggren, professor ved Nord universitet.

(Foto: Thor Nielsen/NTNU)

Avsluttende diskusjon. Kort innlegg ved Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU.

Praktisk

Når: Tirsdag 17. november kl. 9.00–10.15
Påmelding: Meld deg på her
Påmeldingsfrist: Fredag 13. november.
Hvor: Webinar

Lenke blir sendt etter påmelding.
Webinaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Mer om webinaret

Her kan du se opptak av webinaret.

Espen Solbergs innlegg: Hvordan forstås innovasjon i dag? (ppt)