AVLYST: Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

AVLYST: På vegne av arrangørene, har Heidi Holt Zachariassen (Kif-komiteen) sendt e-post til alle innledere og deltakere med beskjed om at konferansen er avlyst på grunn av utviklingen av koronasmitten i Norge.

Hvordan måler vi innovasjon, og hvem er innovasjonen for? Hvordan kan ledere legge til rette for at mangfold i team fører til inkluderende innovasjon?

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), Kilden kjønnsforskning.no og NTNU inviterer til en nasjonal konferanse om kjønn og innovasjon 11. mars 2020 i Trondheim.

På programmet står blant andre statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo, styremedlem i European Innovation Council Anita Krohn Traaseth, rektor ved OsloMet og Kif-leder Curt Rice og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Konferansen strømmes.

Tema

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner inkluderes, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Dette sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle. 

EU-statistikk peker likevel mot et kjønnsgap i innovasjon. Over en tredjedel av alle innovasjonsteam i Europa består kun av menn. I Norge er ubalansen enda tydeligere, hvor team bestående bare av menn utgjør nesten halvparten. Norge ligger under EU-snittet også når det gjelder andelen kvinner som har søkt og fått patent. Med andre ord har Norge en lang vei å gå for å styrke kvinners posisjon i innovasjonsprosesser, og for å løfte kjønnsperspektiver i innovasjonspolitikken.

På denne konferansen ønsker vi å diskutere utviklingen av virkemidler og indikatorer for innovasjon. Sikrer disse verktøyene inkluderende innovasjonsprosesser? På hvilken måte reflekterer de en kjønnsdimensjon? Og hvilken betydning har det for fremtidens innovasjon at virkemidler og indikatorer har en kjønnsdimensjon?

Konferansen er relevant for alle som er involvert i innovasjonsprosesser, fra forsker til virkemiddelapparat.

Dagens konferansier er prisvinnende skuespiller og filmskaper Maria Bock.

Program

09.00–10.00 Registrering og kaffe.

Del 1: 10.00–11.30 Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden?

Velkommen ved Curt Rice, leder for Kif-komiteen og Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU.

Presentasjon av konferanseprogrammet ved dagens konferansier, skuespiller og filmskaper Maria Bock.

Åpning ved statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo, Kunnskapsdepartementet.

Hvordan forstås innovasjon i dag? Espen Solberg, forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hvorfor skal innovasjon ha et kjønnsperspektiv? Elisabet Ljunggren, professor ved Nord universitet.

Erfaringer fra Sverige: Vinnovas arbeid med kjønn og innovasjon. Sophia Ivarsson, rådgiver ved Vinnova.

11.30–12.30 Lunsj.

Del 2: 12.30–13.15 Kjønnsperspektiver på innovasjon – tre eksempler

Hvordan ble Volvo tryggere for kvinner? Volvo Cars’ Equal Vehicles for All-prosjekt (E.V.A.). Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Norge.

Helseteknologi i et kjønnsperspektiv. Hege Andreassen, forsker og instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Digital innovasjon på guttas premisser? Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefsforsker ved SINTEF.

13.15–13.30 Pause.

Del 3: 13.30–14.30 Samtale om hvordan kjønn kan innarbeides i virkemidlene for innovasjon

Eva Camerer, avdelingsleder for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge.
Jesper Simonsen, områdedirektør i Norges forskningsråd.
Eli Haugerud, leder for Innovasjon og innsikt i TEKNA.

Samtalen ledes av Elisabet Ljunggren, professor ved Nord universitet.

14.30–15.00 Pause.

Del 4: 15.00–16.30 Hvordan rigger vi innovasjon for fremtiden?

Hva må til for at arbeidet med innovasjon skal ivareta kjønnsbalanse og mangfold i alle faser? Samtale med Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Horisont Europa, kjønn og innovasjon. Hva kan vi lære av EU, og hva kan EU lære av oss? Samtale med Anita Krohn Traaseth, styremedlem i European Innovation Council.

Får vi til en inkluderende nyskaping for fremtiden? Oppsummering og avslutning ved Curt Rice, leder for Kif-komiteen og Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.

Mingling.

Praktisk

Registrering: Kl. 09.00-10.00
Tid: Kl. 10.00-17.00 onsdag 11. mars 2020
Sted: Scandic Hotel Nidelven i Trondheim
Arrangører: Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og NTNU
Påmeldingsfrist: 28. februar
Påmelding (påmeldingen er lukket)

Konferansen strømmes.

Innledere

Maria Bock. (Foto: Desiree Mattsson)

Maria Bock

Skuespiller og filmskaper
Tidligere leder av kvinnesatsingen i Talent Norge

Curt Rice. (Foto: Benjamin A. Ward /OsloMet)

Curt Rice

Leder for Kif-komiteen
Professor
Rektor ved OsloMet
Les mer

Toril A. Nagelhus Hernes. (Foto: Thor Nielsen/NTNU)

Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping ved NTNU
Les mer

Aase Marthe Johansen Horrigmo. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Aase Marthe Johansen Horrigmo

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Les mer

Elisabet Ljunggren. (Foto: Nord universitet)

Elisabet Ljunggren

Professor ved Nord universitet
Les mer

Espen Solberg. (Foto: Per Kristian Lie Lowe)

Espen Solberg

Forskningsleder ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Les mer

Sophia Ivarsson. (Foto: Vinnova)

Sophia Ivarsson

Rådgiver ved Vinnova
Les mer

Rita Kristin Broch. (Foto: Volvo Car Norway)

Rita Kristin Broch

Administrerende direktør i Volvo Norge
Les mer

Hege Andreassen. (Foto: Jarl Stian Olsen)

Hege Andreassen

Forsker og instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet
Les mer

Petter Bae Brandtzæg. (Foto: Werner Juvik)

Petter Bae Brandtzæg

Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
Sjefsforsker ved SINTEF
Les mer

Eva Camerer. (Foto: Innovasjon Norge)

Eva Camerer

Avdelingsleder for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge
Les mer

Jesper Simonsen. (Foto: Forskningsrådet)

Jesper Simonsen

Områdedirektør i Norges forskningsråd
Les mer

Eli Haugerud. (Foto: Tekna)

Eli Haugerud

Leder for Innovasjon og innsikt i TEKNA
Les mer

Alexandra Bech Gjørv. (Foto: Geir Mogen/SINTEF)

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i SINTEF
Les mer

Anita Krohn Traaseth. (Foto: Agnete Brun)

Anita Krohn Traaseth

Styremedlem i European Innovation Council

Linda Marie Rustad. (Foto: Marte Garmann)

Linda Marie Rustad

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no
Les mer

Nettverkskonferanse om kjønnsbalanse og mangfold

Den årlige nettverkskonferansen går av stabelen i Trondheim dagen etter innovasjonskonferansen Kvinnovasjon.

NTNU, NINA, Uninett og SINTEF arrangerer Ta stilling! i Trondheim 12. mars.