AVLYST: Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden

11mar
11. mars 2020 - 10:00 til 17:00

Trondheim

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling. En forutsetning for en bærekraftig innovasjon er imidlertid at både menn og kvinner inkluderes. Hvordan sikrer vi at nyskapingen blir relevant for alle?

Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og NTNU inviterer til en nasjonal konferanse om kjønn og innovasjon 11. mars 2020 i Trondheim.

Konferansen strømmes.

Se oversikt over innledere og program