KvinnForsk 10 år - åpent jubileumsseminar

6mai
6. mai 2019 - 12:00 til 16:00

Fredrikstad

KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). I mai feirer nettverket 10-årsjubileum med et åpent seminar.

Bakgrunnen for nettverket var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og toppkompetente ved avdelingen. En slik økning vil bedre speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og omsorgssektoren, samt blant studenter og ansatte ved avdelingen. Nettverkets fokus er nå på forskeropplæring og utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner. Målet er å øke kvinneandelen med toppkompetanse, beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Se program, og meld deg på innen 30. april.

Les om nettverket KvinnForsk i intervjuer på kifinfo:
Nettverksstøtte ga resultater (2011)
Nettverk gjør kvinnelige forskere synlige (2013)