Kvalitetsdrivet 2022

20sep
20. september 2022 - 9:45 til 16:00

Stockholm, Sverige

Det svenske Universitets- och högskolerådet arrangerer konferanse om bred rekruttering (breddad rekrytering) i høyere utdanning.

Noe av det som står på programmet er:

«Hur har universitet och högskolor utvecklat sitt arbete med breddad rekrytering?
Resultaten av den utvärdering Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde 2022 jämfört med Universitets- och högskolerådets undersökning 2016. Rapporten «Universitets- och högskolors arbete med att bredda och främja rekryteringen till högre utbildning» presenteras och diskuteras.»

Les mer hos Universitets- och högskolerådet