Kurs fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

24mar
24. mars 2020 - 9:00 til 25. mars 2020 - 15:30

Oslo

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til fire halvdagskurs 24. og 25. mars om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet:

  • Fra paragraf til praksis: Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf for paragraf.
  • Kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen. 
  • God rekruttering er likestilt rekruttering
  • Graviditet og foreldrepermisjon – «Når har du tenkt å få barn, da?»

Påmeldingsfristen er 17. mars.

Les mer hos LDO