Konferanse om dilemmaer og utfordringer med mangfoldsarbeid i utdanning

26 Nov
til

Sted: Drammen

Forskergruppene Diversity and Citizenship in Education (DiCE) ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Mangfold- og integreringsgruppen (MI) ved Høgskulen på Vestlandet, arrangerer en nasjonal konferanse om dilemmaer og utfordringer med mangfoldsarbeid i utdanning, det vil si i barnehage, skole og høyere utdanning.

Målgruppen for konferansen er lærere, lærerstudenter og lærerutdannere.

Konferansen vil ha fire tematiske områder som du inviteres til å sende abstract eller poster til:

  1.  Inkludering, tilhørighet, utenforskap
  2.  Språkarbeid med minoritetsspråklige
  3.  Skeive: fokus og omtale
  4.  Andre temaer relevant for «mangfoldsarbeid i utdanning»

Alle innsendte abstract og postere må relateres til dilemmaer og utfordringer knyttet til konferansens tematiske områder.

I panelsamtalen deltar blant andre professor Åse Røthing og professor Torkel Brekke som hver på sin måte har engasjert seg i tematikken for konferansen.

Program og påmelding hos Universitetet i Sørøst-Norge