Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014–2017

Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014-2017. (Foto: Sonja Balci / HiOA)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

For perioden 10. mars 2014 til og med 31. desember 2017 utvidet Kunnskapsdepartementet komiteen gjennom å velge to nye representanter og én ny vararepresentant. I tillegg oppnevnte komiteen ytterligere én studentrepresentant.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017:

Professor Curt Rice, leder, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Professor Ingrid Guldvik, nestleder, dekan ved Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dosent Synnøve Hofseth Almås, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (gjenoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (gjenoppnevning)
Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
Student Johanne Vaagland, Leder for Studentparlamentet, Universitetet i Bergen
Student Stian Skaalbones, mastergradsstudent i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer:

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord universitet
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Heidi Bang, forskning- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo

En representant fra Kilden kjønnsforskning.no samt en representant fra Kunnskapsdepartementet er observatører i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2017. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.