Kjønnsbalanse i forskning – internasjonale perspektiver

29okt
29. oktober 2019 - 8:00 til 10:00

Oslo

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til frokostseminar 29. oktober.

Mangel på kjønnsbalanse i forskning og spesielt i faglige toppstillinger har lenge gitt grunn til bekymring. Selv om det har vært en gradvis økning i kvinneandelene, synes full kjønnsbalanse å ligge langt fram i tid. Lignende mønstre med manglende kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger kan sees også i de fleste andre land.

Fire ledende internasjonale forskere kommer til NIFU for å snakke om kjønn og kjønnsbalanse i forskning.

Les mer hos NIFU