JURKs kvinnerettslige forelsesninger: seksuell trakassering

8feb
8. februar 2018 - 17:00 til 19:00

Oslo

Juridisk rådgivning for kvinner – JURK arrangerer denne våren en forelesningsrekke om ulike kvinnerettslige problemstillinger. Første tema er seksuell trakassering.

Flere snakker om at #metoo-kampanjen representerer et paradigmeskifte. Den har ført til større åpenhet og kanskje også en dypere forståelse av både forekomsten av og ulovligheten ved trakassering av seksuell karakter. Men det rekordstore antallet saker som den siste tiden har sett dagens lys, vitner om at få vet hvordan man bør og skal håndtere seksuell trakassering i arbeidslivet.

Kan kampanjen føre til et paradigmeskifte dersom man ikke endrer rettsregler eller retningslinjer for hvordan den seksuelle trakasseringen skal håndteres? Eller finnes det gode nok regler i dag, bare at disse ikke håndheves?

Les mer