Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?

16sep
16. september 2021 - 8:30 til 9:30

Digitalt seminar

Vetenskapsrådet arrangerer seminar om en fersk rapport om kvinner og menns forutsetninger for å drive forskning: Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning.

Har kvinner og menn like forutsetninger? Hvordan ser karriereutviklingen ut? Og hvordan oppfattes vilkårene av forskerne selv og av deres ledere? Studien peker på to hovedårsaker: Den ene er at kvinner i større grad enn menn er i forskningsfelt med en høy andel undervisning, og den andre er at kvinner oppgir å ha mindre tid til forskning enn sine mannlige kolleger.

Les mer hos Vetenskapsrådet