Hvorfor er det så få kvinnelige professorer?

18 Oct
til

Oslo

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning inviterer til frokostseminar 18. oktober 2022.

Til tross for at det lenge har vært jevn kjønnsbalanse blant dem som avlegger doktorgrad i Norge, er det fremdeles en sterk overvekt av menn blant professorer. Hva skyldes dette?

Basert på forskning gjennomført i NIFUs Balanse-prosjekt, vil ny kunnskap om betydningen av historisk-demografiske faktorer og internasjonal rekruttering bli presentert. Spesielt vil betydningen av to faktorer belyses: endringen i kjønnssammensetningen til doktorgradskohortene dagens professorer er rekruttert fra, og internasjonal rekruttering av forskere.

Les mer hos NIFU