Hvordan sikrer vi et trygt læringsmiljø?

7feb
7. februar 2018 - 12:00

Oslo

Som følge av #metoo-kampanjen arrangerer studentutvalget ved Norges musikkhøgskole (NMH) en debatt 7. februar kl. 12.00.

Før jul sendte NRK en radiodokumentar om uønsket seksuell oppmerksomhet knyttet til en tidligere professor ved NMH. Studentutvalget ønsker å diskutere hva som skal til for at slik oppførsel ikke skal ramme NMH og det profesjonelle musikklivet i framtiden.

  • Hvordan sikrer vi et trygt læringsmiljø for studentene?
  • Hvilke spesielle utfordringer er knyttet til vårt læringsmiljø og bransjen for øvrig?
  • Kan debatten rundt #metoo-kampanjen ha negative konsekvenser for dynamikken mellom lærer og elev, og mellom aktører i ulike maktrelasjoner i det profesjonelle musikklivet?

Les mer