Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av covid-19?

13apr
13. april 2021 - 9:00 til 10:00
Webinar

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) arrangerer webinar 13. april 2021.

Ett år etter den første nedstengningen av Norge legger NIFU frem sin samlede analyse av koronasituasjonens konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren. Den bygger på svar fra 22 000 studenter og nærmere 4 000 faglig ansatte.

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?

Les mer hos NIFU