Hvordan forbedre kjønnsbalanse og likestilling i akademia?

27 Feb
til

Sted: webinar

NTNU arrangerer webinaret Hvordan forbedre kjønnsbalanse og likestilling i akademia? Analyse og lansering av digitalt verktøy.

Webinaret er organisert av forskningsgruppa Gender balance and diversity in higher education, ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. De vil presentere en nylaget forskningsbasert digital verktøykasse som kan tas i bruk av alle som jobber med likestilling og mangfold i UH-sektoren.

I tillegg skal forskningsgruppa presentere forskning og analyse på kjønnsbalanse i akademia. Det vil være åpent for spørsmål og diskusjon underveis.

Se fullstendig program og påmelding hos NTNU