Hva skal til for å få flere gutter og menn til å søke seg til helse- og omsorgsutdanninger?

19jun
19. juni 2020 - 12:00 til 13:30

Digitalt arrangement (i Teams).

Bufdir inviterer til lansering av rapporten Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse. Den er laget på oppdrag fra Bufdir.

Med utgangspunkt i et bredt empirisk materiale drøfter rapporten barrierer for at menn skal søke seg til helse- og omsorgssektoren, og foreslår en rekke tiltak. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant elever i ungdomsskolen og videregående skole, intervjuer med studieveiledere og studieledere, mannlige sykepleierstudenter og gruppeintervjuer med mannlige studenter som ikke studerer helse- og omsorgsfag.

Påmedling innen 15. juni.

Les mer