Guttedagen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

11 Oct
til

Oslo

Er du elev på videregående skole? Er du interessert i pedagogikk, realfag, samfunnsfag, språk, ledelse eller teknologi? Universitetet i Oslo (UiO) ønsker velkommen til Guttedagen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Universitetet ønsker å ha balanse mellom kjønn på alle utdanninger og det betyr blant annet flere gutter inn i pedagogiske fag. Visste du at som pedagog kan du blant annet jobbe med ledelse, interaktive løsninger for fremtidens museer, apputvikling og kommunikasjon? Som spesialpedagog kan du blant annet jobbe i kriminalomsorgen, barne- og ungdomspsykiatrien, internasjonale organisasjoner og på sykehus.

Påmeldingsfrist: 10. september 2022.

Les mer hos UiO