FRONT-konferansen 2021

8nov
8. november 2021 - 9:30 til 16:00

Oslo

En stor majoritet av både ansatte og studenter ved fakultetet sier at de vil ha en likestilt arbeidsplass. Men hvordan jobber vi best med likestilling i akademia innenfor tradisjonelt mannsdominerte fagområder? Og hvilken effekt har kjønnsubalansen i akademia for utviklingen og bruken av realfag og teknologi i samfunnet?

Likestillingsprosjektet FRONT lanserer boka «Fra kunnskap til endring - kjønn, likestilling og meritokrati i akademia» av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Karin Snickare. Her presenteres spennende forskning på kjønnsbalanse innenfor realfag og teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Les mer hos UiO