Frokostseminar om studentmangfold

10jun
10. juni 2021 - 8:30 til 10:00

Digitalt seminar (YouTube)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerer seminar om studentmangfold. Norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i deler av høyere utdanning, men velger ikke humaniorafag i samme grad.

Dersom de humanistiske fagmiljøene ikke lykkes med å snu denne trenden, vil samfunnet gå glipp av talenter og rollemodeller innen skole, kultur og akademia. UHR-Humaniora mener dette er et problem både for humaniorafeltet selv, for samfunnet og for gruppene som er svakt representert.

Les mer hos UHR