Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse

27aug
27. august 2019 - 13:00 til 16:30

Oslo

Lansering av Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse i akademia.

Kjønnsbalanse og likestilling har vært like viktig for norsk økonomi som oljen. På verdensbasis ligger Norge i teten når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn innen de fleste områder. Det er derfor et paradoks at akademia i så måte er et område som henger etter, særlig når det kommer til toppstillinger.

Forskningsrådets BALANSE-program er opprettet som et forsøk på å pushe utviklingen. Basert på erfaringer fra programmet, har Forskningsrådet hentet fram 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer at har en klar positiv effekt.

Påmeldingsfrist er 20. august.

Les mer hos Forskningsrådet