Webinar om likestillings- og mangfoldsrapportering

14 Dec
til

Webinar

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer webinar om den årlige likestillings- og mangfoldsrapporteringen torsdag 14. desember.

Har du spørsmål rundt hvordan man skriver en likestillings- og mangfoldsrapport?

Kif-sekretariatet vil innlede med utgangspunkt i «Veileder til oppfylling av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven». De vil også presentere en ny brosjyre om temaet og gå gjennom bruk av kilder for rapportering på institusjonsnivå. Det settes av god tid til spørsmål fra deltakerne underveis og mot slutten av webinaret.

Målgruppe: Webinaret er åpent for alle som har ansvar for å skrive institusjonens/enhetens  likestillingsrapport eller den delen av institusjonens årsrapport som omhandler likestilling og mangfold.

Se publikasjoner og verktøy fra Kif-komiteen & ta kontakt med sekretariatet

Her kan du melde deg på webinaret