Å være kvinne i akademia

07 Mar
til

Sted: Bergen, Norge

I forbindelse med fagkritisk dag på Universitetet i Bergen 7. mars arrangerer fagutvalget for kjønnsstudier panelsamtale om kjønnsulikhet i akademia.

Kjønnsulikhet er en vedvarende utfordring i akademia der ulike synlige og usynlige prosesser preger kvinners mobilitet oppover den akademiske rangstige og hindrer høy kvinnelig deltagelse i samtlige fagfelt. Samtalen ledes av Kari Jegerstedt, litteraturviter og senterleder ved Senter for kvinne-og kjønnsforskning (SKOK).

Les mer hos SKOK