Slippfest for Argument: Panelsamtale om publiseringsjag i akademia

20 Apr
til

Sted: Oslo

Studenttidsskriftet Argument inviterer til panlesamtale om publiseringsjag i akademia med Beret Bråten og Rebecca Lund.

Argument gir ut en ny utgave med tema konkurranse. Presset om å publisere mest mulig og i de mest anerkjente tidsskriftene har lenge vært kjent i akademia. Hvordan vil dette endres når tellekantsystemet skrotes, som Ola Borten Moe annonserte at han ville gjøre i slutten av mars i år? Vil akademia klare å få kontroll på alle tidsskriftene som stadig dukker opp, der det virker som hvor god råd forskeren eller institusjonen har er viktigere enn hva de publiseres?

Les mer om panelsamtalen på Facebook