Likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn

30 May
til

Sted: Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Mannsutvalget og Sametinget inviterer til et seminar om likestillingsutfordringer som rammer samiske gutter og menn. Fra Sametinget deltar sametingsråd Runar Myrnes Balto. Fra Mannsutvalget deltar utvalgsleder Claus Jervell og utvalgsmedlem Aili Keskitalo.

Mannsutvalget ønsker innspill om hva som oppleves som viktige likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn, og forslag til tiltak som kan bidra til økt likestilling.

Et av temaene på programmet er likestillingsutfordringer knyttet til utdanning.

Les mer hos Sametinget