Likestilling i akademia: avslutnings­konferansen for FRONT

12 Jun
til

 Sted: Oslo

Universitetet i Oslo (UiO) inviterer til FRONT-prosjektets avslutningskonferanse.

FRONT-prosjektets overordnet mål har vært å få økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Naturhistorisk museum ved UiO. Vi har jobbet strategisk over tid med kultur- og organisasjonsutvikling med blant annet et omfattende lederprogram. Lederprogrammet har blant annet tatt opp menn og maskulinitet som eget tema, noe som i liten grad har vært gjort i tidligere likestillingsarbeid i akademia. Temaet har vakt interesse og engasjement og oppleves som relevant av lederne.

Erfaringene fra prosjektet presenteres på konferansen.

Program og påmelding hos UiO