Kvinner i akademia: om kjønnsulikheter og vold

04 Jun
til

Sted: Kristiansand, Norge

Universitetet i Agder (UiA) inviterer til en gjesteforelesning.

Menara Lube Guizardi presenterer sin forskning på erfaringene med kjønnsforskjeller og vold ved utdanningsinstitusjoner i Chile, Argentina, Brasil og Mexico.

Prosjektet handler om å forstå de økonomiske, hierarkisk-institusjonelle og/eller politiske hindringene disse kvinnene står overfor, og hvordan stereotypier, symbolikk og patriarkalske moraler blir reprodusert og bidrar til marginalisering.

Les mer hos UiA