Kif-komiteen holder regionalt fagverksted

13 Aug
til

Sted: Bergen, Norge

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) inviterer til et regionalt seminar på Vestlandet. Seminaret er for ansatte som har ansvar for og/eller jobber med tiltak for likestilling og mangfold ved sin forskningsinstitusjon. 

Tema for samlingen vil være hvordan arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold organiseres på de ulike institusjonene, med særlig vekt på hvordan man går fra arbeid med kjønnslikestilling til å inkludere andre diskrimineringsgrunnlag (mangfold). 

Programmet inneholder både faglige innlegg og erfaringsdeling fra ulike institusjoner. Det vil også bli tid til diskusjon og refleksjon rundt eget arbeid.

Kostnad: Kif-komiteen holder i selve arrangementet og dekker også lunsj og felles middag. De som må reise til Bergen og trenger overnatting må bekoste reise og overnatting selv. 

Målgruppe: Ansatte som har ansvar for og/ eller jobber med tiltak for likestilling og mangfold ved en forskningsinstitusjon på Vestlandet. Det er plass til maksimum to personer per institusjon. Gjerne en leder og en rådgiver/konsulent.

Påmelding og spørsmål kan sendes til Heidi H. Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no eller Ella Ghosh ella.ghosh@uhr.no

Påmeldingsfrist er 1. august 2024.