Fagseminar om innvandrerkvinner og deres døtre

07 Mar
til

Sted: Oslo, Norge og digitalt

Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterer til presentasjon av den nylig utgitte rapporten «Innvandrerkvinner og norskfødte døtre – demografi, utdanning, arbeid og inntekt».

Hver femte kvinne i Norge har innvandrerbakgrunn, og sammensetningen er vesentlig mer mangfoldig enn den var for få tiår siden. Norskfødte kvinner med innvandrerforeldre har andre forutsetninger enn foreldrene sine for å klare seg på samfunnets forskjellige arenaer. Hvordan slår dette ut på områdene demografi, utdanning, arbeid og inntekt?

Seminaret er åpent for alle, og du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. 

Les mer om seminaret på LinkedIn