Et antirasistisk medisinsk fakultet?

06 Feb
til

Sted: Oslo, Norge

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ønsker å legge til rette for debatt og få frem viktige problemstillinger som en del av fakultetets arbeid med likestilling, diskriminering og mangfold. 

Fakultetet inviterer derfor til seminar om blant annet antirasisme i utdanningssystemer og perspektiver om rasisme og diskriminering i medisin og medisinsk utdanning.

Seminaret arrangeres av fakultetets utvalg for likestilling og mangfold i samarbeid med Arbeidsgruppen om rasisme, diskriminering og helse ved Helsam.

Les mer og meld deg på hos Det medisinske fakultet