Erasmus+ kontaktseminar: Inkludering i høyere utdanning

08 Nov
til

Sted: Berlin, Tyskland

Det tyske Erasmus+-kontoret arrangerer seminaret «Moving closer to inclusive internationalisation in Higher Education».

Arrangementet har tre hovedmålsetninger:

1. Kommunikasjon av inkluderingstiltak og inkluderende kommunikasjon

2. Utveksling om inkludering og mangfold og implementering av E+ i høyere utdanning i europeisk sammenheng

3. Nettverksbygging, utveksling av resultater og anbefalinger

Påmeldingsfristen er 15. august kl. 12.

Informasjon om program og påmelding hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse