Er høyere utdanning tilgjengelig nok?

13 Feb
til

Sted: digitalt

NIFU inviterer til webinar og lansering av rapporten «Høyere utdanning for alle? En kartlegging av representasjon, deltakelse og tilgjengelighet i norsk høyere utdanning».

Det finnes en rekke barrierer til høyere utdanning som visse grupper står overfor, spesielt personer med lavere sosioøkonomisk status, og funksjonsnedsettelse eller helseplager. Er høyere utdanning i Norge tilgjengelig nok for alle grupper? Hvem sitter med ansvaret for å sikre at flere grupper gis mulighet til å utdanne seg ved norske universiteter og høgskoler?

På webinaret presenterer NIFUs forskere hovedfunn fra studien, deretter følger en samtale med viserektor for utdanning ved USN Ingvild Marheim Larsen, prorektor ved UiT Kathrine Tveiterås og likestillingsansvarlig i NSO Max Henrik Arvidsson. 

Les mer hos NIFU