Endringsledelse: motstand og trøbbel i likestillings- og mangfoldsarbeid

20 Nov
til

Sted: Trondheim

NTNU i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, NTNU Samfunnsforskning og NEON arrangerer blant annet Endringsledelse: motstand og trøbbel i likestillings- og mangfoldsarbeid som en del av NEON-dagene 2023 i Trondheim.

Alle norske virksomheter har i dag et lovpålagt ansvar for å jobbe aktivt for å fremme likestilling og inkludering, samt å forebygge diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, seksuell orientering, etnisitet, religion, eller funksjonsnedsettelse.
 
Det er viktig å lære på tvers av arbeidet som pågår på forskjellige arenaer og rettet mot forskjellige grupper. Innsatsen for å øke kvinneandelen i toppstillinger ved norske universiteter har for eksempel foregått gjennom en rekke forskningsrådsfinansierte prosjekter ved utdanningsinstitusjonene de siste ti årene. Samtidig driver likestillingssentrene kunnskapsbasert utviklingsarbeid for inkludering i samarbeid med nærings- og organisasjonsliv. I arbeidslivsforskningen utvikles stadig ny kunnskap om inkludering og integrering av minoritetsgrupper.
 
Les mer hos NEON-dagene