ARK-konferansen 2024

28 Aug
til

Sted: Kristiansand, Norge

Arbeidsmiljøutviklingsverktøyet ARK brukes og utvikles i den norske universitets- og høyskolesektoren. ARK eies av de fire institusjonene (UiO, UiB, UiT og NTNU), som tok initiativ til utviklingen av verktøyet i 2010. 

Nå inviterer ARK til den årlige konferansen med tema lederskap i ARK-prosesser: Hvordan kan vi skape gode prosesser som preges av samhandling og energi, i arbeidsmiljøer preget av internasjonalt mangfold og ytre forandringer?

På agendaen 28. august: Godt nok lederskap - hvordan får man det til? og 29. august: Hva ser vi at kommer, og hvordan kan vi møte dette? 

Se program hos ARK