Et likestilt Norden – tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

27sep
27. september 2022 - 10:00 til 16:00

Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arrangerer konferansen gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.

Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked.

Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering? Kan vi få til et Norden med der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet i utdanning og arbeidsliv? Og et Norden som legger til rette for samfunnsutvikling, velferd og tjenester som møter en mangfoldig befolkning med ulike behov?

Les mer hos Bufdir